Nyamachaki primary school

Nyamachaki Primary School

Basisschool voor ruim 1600 leerlingen, gelegen aan de rand van Nyeri waar veel kinderen uit de sloppenwijken naar school gaan. Aan deze school, die zich enkele jaren
geleden nog in zeer slechte staat bevond, heeft stichting JHM waardevolle bijdragen, zowel materieel als immaterieel, mogen leveren. Ook op onderwijskundig gebied is er inmiddels sprake van het uitwisselen van kennis en kunde.