Jambo rescue home

Jambo Rescue Home

In 2011 werd in de omgeving van Chaka, gelegen nabij Nyeri, grond aangekocht. In samenwerking met een lokale aannemer is uiteindelijk Jambo Rescue Home gerealiseerd waar momenteel 42 weeskinderen een nieuw thuis hebben gevonden. De dagelijks leiding is in handen van een lokaal gevormd team, bestaande uit huismoeders, een pedagogisch medewerker en een onderwijzer. Deze laatste heeft, naast zijn onderwijskundige activiteiten, ook de algehele leiding van JRH en communiceert rechtstreeks met stichting JHM.