Over ons

Wie zijn wij

Vanuit een persoonlijke betrokkenheid van enkele huidige bestuursleden en vrijwilligers bij ontwikkelingsprojecten in Kenia, is in 2009 Stichting Jambo Hakuna Matata opgericht. Vanaf het moment van de officiële oprichting is er sprake van een grote betrokkenheid van een groeiende groep mensen. Dat geldt zowel voor de mensen die daadwerkelijk in het werkgebied actief zijn alsook voor diegenen die het werk van de stichting op welk andere maner dan ook ondersteunen of anderszins een warm hart toedragen. De activiteiten concentreren zich in en rond de stad Nyeri, een stad gelegen 150 km ten noorden van de hoofdstad Nairobi.

Bestuur

Momenteel wordt het bestuur van de stichting Jambo Hakuna Matata gevormd door:

  • Dhr. L.L.I.M. Rutten, voorzitter
  • Mw. I.J.M. Waterval-Rutten, penningmeester
  • Dhr. R.W.H.M. Rouvroije, bestuurslid
  • Dhr. H.M.A.J. Habets, bestuurslid
  • Dhr. L.H.M.C. Geurten, secretaris

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder enige vorm van vergoeding.

 

Visie

De visie van Stichting Jambo Hakuna Matata is ontleend aan het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK; Engels: Convention on the Rights of the Child, CRC). Dit verdrag werd in 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Alle activiteiten die de stichting in haar werkgebied onderneemt of ondersteunt zijn derhalve gerelateerd aan het recht op Wonen, Onderwijsen Zorg. Elk kind dat aan de zorgen van de stichting wordt toevertrouwd heeft een woonplek, kan naar school en naar een dokter als dat nodig is.

Missie

De missie van Stichting Jambo Hakuna Matata (JHM) is erop gericht voorwaarden te scheppen zodat het recht op wonen, onderwijs en zorg (WOZ) voor kansarme kinderen en gehandicapten kan worden gegarandeerd. Dat is het uitgangspunt bij alle projecten waar Jambo Hakuna Matata tot op de dag van vandaag bij betrokken is. Van het realiseren van een woonvoorziening (Jambo Rescue Home in 2014) tot het materieel en immaterieel ondersteunen van scholen en voorzieningen voor medische zorg. Dit alles met het doel om de jeugdigen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een basis te geven waarmee ze zelfstandig hun verdere leven kunnen inrichten.

 

ANBI status

Sinds 1 januari 2011 is stichting Jambo Hakuna Matata door het directoraat-generaal Belastingdienst van het Ministerie van Financiën aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ afgekort ANBI. Wat zijn de grootste voordelen voor een particulier of bedrijf om een stichting met een ANBI-status, zoals stichting Jambo Hakuna Matata, te steunen?

1) Doet u een schenking of geeft u (een deel) van uw erfenis aan stichting Jambo Hakuna Matata, dan betaalt het Stichting Jambo Hakuna Matata daarover géén erf- of schenkbelasting.
2) Doneert u iets aan stichting Jambo Hakuna Matata, dan mag u die donatie/gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit maakt het dus extra aantrekkelijker om ons te steunen.

Op de site van de belastingdienst staat nog meer informatie over ANBI. Ons RSIN nummer is 820556117

Documenten

Algemeen jaarverslag 2023

Beleidsplan 2021-2024

Notariële akte

Kamer van koophandel

Financiële jaarverslagen

Toezichthouder